بيمارستان آموزشي فاطمه الزهرا (س) ساري
۱۳۹۷ شنبه ۲۶ آبان
br ENGLISH
آيين نامه ها

آئين نامه كتابخانه بيمارستان فاطمه الزهرا (س) 

 اين آيين نامه به منظور مشخص كردن رسالتها، اهداف، ماموريتها و نيز تعيين چارچوب خدمات كتابخانه بيمارستان  فاطمه الزهراء (س) تهيه شده است. اين كتابخانه، با در نظر گرفتن نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيات علمي، دانشجويان و كاركنان بيمارستان، سعي در برآوردن اين نيازها با تهيه منابع اطلاعاتي و ارائه خدمات مختلف دارد.

 ماده 1- افراد واجد شرايط جهت استفاده از كتابخانه:  

اعضاء هيئت علمي وكارمندان  بيمارستان و تمامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران مي توانند به عضويت كتابخانه بيمارستان درآيند.تعداد اعضاء در حال حاضر به شرح ذيل مي باشد:

 

 

اعضاء

 

پرسنل

 

هيئت علمي

 

پزشك

 

رزيدنت

 

دانشجويان دانشگاه ازاد كه در بيمارستان بخش دارند.

اينترن ها و استاژرها كه در بيمارستان بخش دارند.

 ماده 2- مقررات امانت:

*    حداكثر تعداد كتاب براي اعضاء به صورت زير مي باشد (تعداد با توجه به شرايط و نظر كتابدار قابل تغيير مي باشد):

زمان

تعداد

عضو

30 روز

15

اعضاءهيئت علمي

30روز

15

رزيدنت

30

3

پزشكان

7

2

ساير اعضاء

 

تبصره 1: كليه اعضا در صورت رزرو نبودن كتابهاي به امانت برده شده مي توانند امانت كتابها را تمديد كنند.

تبصره 2: كتابهاي پر مراجعه و يا تك نسخه‌اي بنا به تشخيص مسئول بخش امانت ممكن است در قفسه‌هاي رزرو كتابخانه قرار گيرد و فقط در تالار مرجع از آن استفاده شود.

تبصره 3: امانت گرفتن كتاب با استفاده از كارت ساير اعضاء ممنوع است و حضور خود هر شخص براي ا مانت گرفتن،الزامي است.

ماده 3- منابعي كه به امانت داده نمي­شود:

·  كتابهاي مرجع از قبيل دايره المعارف ها، اطلس ها، فرهنگ ها، زندگي­نامه­ها و غيره.

·  نشريات ادواري،

·  لوح­هاي فشرده، و فيلمهاي ويدئويي،

·  پايان­نامه ها

تبصره1: مقالات نشريات مورد نياز در ازاي دريافت كارت شناسايي معتبر، جهت كپي گرفتن در اختيار استفاده كنندگان قرار مي­گيرد. هزينه كپي از مقالات مجلات چاپي كتابخانه به عهده مراجعه كننده است.

تبصره2: اعضاي هيات علمي، مي­توانند با تشخيص مسئول بخش امانت تا دو روز منابع مرجع را به امانت ببرند.

تبصره3: اعضا در صورت نياز به رايت مقالات، اسكن از تصاوير كتاب­ها يا  تصاوير اطلس­ها، با ارائه CD خام و يا Flash memory مي­توانند از منابع مذكور استفاده نمايند. تصويربرداري از صفحات كتابها و نشريات، با اجازه كتابدار كتابخانه، بلامانع است.

ماده 4- جريمه ديركرد و خسارت:

1-     تذكر شفاهي بعد از اولين تاخير(حداكثر يك هفته)

2-     محروميت استفاده از امانت كتاب بعد از دومين تاخير دوبرابر زمان تاخير مي باشد.

3-     دانشجويي كه مرتبه سوم مرتكب تاخير شده است براي يك نرم تحصيلي به وي كتاب امانت داده نخواهد شد. شروع اين زمان بنا به تشخيص كتابدار مسئول خواهد بود.

4-     تخلفات اعضاء هيئت علمي توسط كتابدار مسئول پس از دو بار يادآوري كتبي به امانت گيرنده، ودر صورت عدم عودت كتاب به رياست دانشكده يا مركز‌آموزشي درماني يا مركز تحقيقاتي گزارش مي شود. و رئيس مربوطه گزارش را به معاونت اداري و مالي جهت انجام اقدامات مقتضي ارسال مي نمايد و بعد از آن پرداخت حقوق اعضاء هيئت علمي منوط به ارائه برگ تسويه حساب از كتابخانه خواهد بود.

5 - تخلفات كارمندان مشابه دانشجويان است ولي گزارش به كارگزيني واحد متبوع جهت درج در پرونده پرسنلي صادر مي شود. كارمند خاطي پس از سه بار تخلف در طول سال به مدت شش ماه از عضويت در كتابخانه محروم خواهد شد.

تبصره: تا زماني كه كليه كتب تاخيري به كتابخانه عودت داده نشود كتاب جديد به صاحب كارت امانت داده نخواهد شد.

فرم گزارش تاخير منابع كتابخانه:

گردش كار اعلام گزارشات بصورت زير است:

ليست تخلفات توسط كتابدار مسئول بصورت زير تنظيم شده و به رياست دانشكده/ مركز‌آموزشي درماني /مركز تحقيقات ارسال مي شود.

برگه گزارش تخلفات كتابخانه/ دانشكده/ مركز آموزشي درماني/ مركز تحقيقات

تاريخ تنظيم گزارش:                        نام و نام خانوادگي:             تاريخ مقرر برگشت:                         تعداد كتاب:

تاريخ واقعي برگشت:                       نوبت تخلف:                     مدت جريمه:                               نوع كتاب:

توضيحات:

ماده 5-كتبي كه توسط امانت گيرنده مفقود مي شوند بايد بصورت ذيل اقدام گردد::

1-     چنانچه كتاب مفقود شده مورد نياز بوده و در بازار موجود باشد. بايستي عين كتاب توسط امانت گيرنده خريداري وبه كتابخانه تحويل گردد.

2-     چنانچه كتاب مفقود شده مورد نياز بوده و در بازار موجود نباشد بايد به پيشنهاد كتابدار مسئول كتاب ديگري توسط امانت گيرنده    خريداري و جايگزين گردد..

ماده 6-چنانچه خسارتي به كتابها اعم از حاشيه نويسي، خط كشيدن، كندن برخي صفحات و غيره وارد گردد، امانت گيرند، موظف است ظرف يكماه نسخه بي عيبي از همان كتاب را تهيه و به كتابخانه تحويل دهد در غير اينصورت مشابه بند دوم ماده 5 بايد عمل گردد.

ماده 7-حمل لوازمي از قبيل كيف، كلاسور، كتابهاي شخصي مواد غذايي و موبايل به مخازن كتاب و بخش مرجع مجاز نمي باشد.

 ماده 8-  مواردي كه رعايت آن از سوي اعضا به منظور حفظ منزلت كتاب و كتابخانه موظف هستند در  محيط كتابخانه رعايت  نمايند:

- اجتناب از رفتار هاي مغاير با اصول اسلامي  و اخلاقي

- رعايت  احترام به كتابداران كتابخانه

-به همراه داشتن كارت شناسائي معتبر

-رعايت سكوت كامل در محيط كتابخانه

-حفظ نظافت و پاكيزگي كتابخانه

-عدم مصرف دخانيات در محيط كتابخانه

-عدم استفاده از تلفن همراه

-عدم جابجايي لوازم كتابخانه

- پرهيز از خوردن و آشاميدن در سالن مطالعه

 - خودداري از رزرو صندلي­هاي كتابخانه

ماده 9-تسويه حساب:

كليه دانشجويان دانشكده/ مركز آموزشي درماني / مركز تحقيقات به هنگام فارغ التحصيلي موظف به انجام تسويه حساب با كتابخانه خود به صورت ذيل مي باشد:

با توجه به امكان استفاده دانشجويان از كليه كتابخانه هاي دانشگاه لازم است دانشجويان هنگام فراغت از تحصيل از كليه كتابخانه هاي تابعه دانشگاه تسويه حساب نمايند.

1-     كاركنان هر دانشكده مركز آموزشي ودرماني يا مركز تحقيقاتي بايد از كانال كارگزيني محل كار خود با كتابخانه مربوطه تسويه حساب نمايند.

تبصره: در صورتي كه آموزش دانشكده قبل از تسويه حساب دانشجو با كتابخانه با وي تسويه حساب نمايد كليه خسارات وارده به كتابخانه را بايد پرداخت نمايد.

2-     هرگونه انتقال اعضاء هيئت علمي و ساير كارمندان دانشكده/ مركز آموزشي درماني منوط به ارائه برگه تسويه حساب از كتابخانه است.اعضا هيئت علمي به هر دليل كه با كارگزيني محل كار خود تسويه حساب نمايند بايد قبلاً از كانال كارگزيني با كتابخانه مربوطه تسويه حساب نمايند.

تبصره: در صورتي كه كارگزيني قبل از تسويه حساب كتابخانه با هيئت علمي يا پرسنل تسويه حساب نمايند ملزم است كليه خسارات را به كتابخانه پرداخت نمايد.

ماده10مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه با مسئول كتابخانه است

1397/07/28
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal